ZADZWOŃ PRYWATNIE DLA ROZKOSZY 880 488 436

Regulamin Serwisu “pl-sex.club”

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego “pl-sex.club” (dalej zwany “Serwisem”).
 2. Serwis “pl-sex.club” świadczy usługi rozrywkowych pogawędek zwanych “seks telefonu”sex telefon” oraz oferuje płatne pliki audio-video związane z tematyką dla dorosłych.
 3. Korzystanie z Serwisu jest przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat.
 4. Administratorem serwisu jest firma Premium kontakt: admin@pl-sex.club

II. Usługi Świadczone Przez Serwis

 1. Serwis “pl-sex.club” umożliwia użytkownikom korzystanie z usług seks telefonu, które polegają na prowadzeniu rozmów telefonicznych o tematyce dla dorosłych za opłatą.
  • Usługa seks telefonu jest świadczona drogą elektroniczną, poprzez udostępnienie użytkownikowi dostępu do platformy telefonicznej za pośrednictwem numeru telefonicznego lub aplikacji internetowej.
  • Użytkownik może skorzystać z usługi seks telefonu poprzez dokonanie opłaty za minutę rozmowy lub w ramach abonamentu, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
 2. Ponadto, Serwis oferuje płatne pliki audio-video, które mogą zawierać treści przeznaczone dla osób pełnoletnich.
  • Płatne pliki audio-video są udostępniane użytkownikom drogą elektroniczną, poprzez możliwość pobrania pliku z Serwisu lub otrzymania dostępu do strumienia wideo za pośrednictwem linku lub aplikacji internetowej.
  • Użytkownik może zakupić dostęp do płatnych plików audio-video poprzez dokonanie opłaty zgodnie z cennikiem usług i zasadami określonymi przez Serwis.
 3. Wszelkie transakcje oraz świadczenie usług odbywają się w sposób cyfrowy, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej dostępne w Serwisie “pl-sex.club”.

III. Charakter Treści

 1. Charakter fikcyjny treści rozmów telefonicznych oraz materiałów audio-video:
  • Użytkownicy Serwisu zostają poinformowani, że treści rozmów telefonicznych oraz materiałów audio-video są wytworem wyobraźni i służą celom rozrywkowym.
  • Oznacza to, że rozmowy telefoniczne oraz materiały audio-video mogą zawierać fikcyjne opowieści, dialogi oraz sytuacje, które nie odzwierciedlają rzeczywistości.
  • Użytkownicy powinni mieć świadomość, że treści te są przeznaczone wyłącznie dla dorosłych i powinny być traktowane jako forma rozrywki.
 2. Charakter poglądowy zdjęć oraz opisów profili użytkowników:
  • Użytkownicy Serwisu zostają poinformowani, że zdjęcia oraz opisy profili innych użytkowników mogą mieć charakter poglądowy.
  • Oznacza to, że prezentowane na zdjęciach osoby oraz opisy ich profili mogą być przedstawione w sposób sugerujący, mający na celu zwrócenie uwagi użytkowników.
  • Nie można zakładać, że przedstawione na zdjęciach osoby oraz opisy ich profili odzwierciedlają rzeczywiste cechy, preferencje czy wygląd danego użytkownika.
  • Użytkownicy powinni zachować zdrowy dystans i rozumieć, że przedstawione treści mają charakter jedynie poglądowy i nie muszą odpowiadać rzeczywistości.
 3. Wszystkie te informacje mają na celu zapewnienie użytkownikom Serwisu jasności co do charakteru oferowanych treści oraz zachęcenie ich do odpowiedzialnego korzystania z usług.

IV. Rejestracja

 1. Aby korzystać z usług Serwisu, użytkownik może być zobowiązany do rejestracji konta.
 2. Rejestracja może wymagać podania danych osobowych, które będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu.

V. Płatności

 1. Opłatność za usługi:
  • Korzystanie z usług Serwisu, takich jak seks telefon oraz dostęp do płatnych plików audio-video, może być obarczone opłatą.
  • Użytkownicy są poinformowani o ewentualnych opłatach związanych z korzystaniem z usług Serwisu, które są określone w cenniku lub podczas procesu zamawiania usługi.
 2. Metody płatności:
  • BLIK na telefon: Użytkownicy mają możliwość dokonania płatności za usługi Serwisu za pomocą systemu BLIK na telefon. Po wybraniu tej metody płatności, użytkownik otrzymuje kod BLIK, który następnie wprowadza w odpowiednim polu podczas procesu płatności.
  • Zwykły przelew bankowy: Alternatywnie, użytkownicy mogą skorzystać z metody płatności poprzez zwykły przelew bankowy. Po wybraniu tej metody, Serwis udostępnia użytkownikowi niezbędne dane do przelewu, takie jak numer konta oraz kwotę do zapłaty.
 3. Informacje o opłatach:
  • Wszelkie opłaty za korzystanie z usług Serwisu są wskazane w sposób klarowny i jednoznaczny w cenniku dostępnym na stronie internetowej Serwisu oraz podczas procesu zamawiania usługi.
  • Użytkownicy mogą zapoznać się z opłatami zanim dokonają decyzji o skorzystaniu z usług Serwisu, co umożliwia im świadome podejmowanie decyzji.

VI. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Użytkownika:
  • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania oraz za treści, które zamieszcza w Serwisie.
  • Oznacza to, że użytkownik jest odpowiedzialny za treści, jakie publikuje, oraz za przestrzeganie zasad określonych w regulaminie Serwisu oraz obowiązującego prawa.
  • W przypadku naruszenia regulaminu Serwisu lub obowiązującego prawa, użytkownik może ponieść konsekwencje, takie jak blokada konta lub zgłoszenie sprawy organom ścigania.
 2. Problemy techniczne:
  • W przypadku wystąpienia problemów technicznych, Serwis podejmie wszelkie możliwe działania w celu ich szybkiego rozwiązania.
  • Niemniej jednak, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z problemów technicznych, takie jak utrata danych czy niedostępność usług.
  • Użytkownicy powinni być świadomi ryzyka związanych z korzystaniem z usług internetowych oraz mogą podejmować odpowiednie środki ostrożności, takie jak regularne tworzenie kopii zapasowych swoich danych.

VII. Postanowienia Końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po ich opublikowaniu na stronie internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do regularnego zapoznawania się z treścią Regulaminu w celu śledzenia ewentualnych zmian.

Regulamin wchodzi w życie: 20.04.2024

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sex Telefon! ☎❣️☎ Najlepszy Seks Telefon! ✅ Pl-sex.club
Logo
Rejestracja Nowego Użytkownika
Shopping cart